logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome O nás Historie
HISTORIE ÚSTAVU PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV PDF Tisk Email

Historie Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen Ústav) se odvíjí od roku 1955, kdy bylo veterinárním odborem ministerstva zemědělství a výživy zřízeno ”Kontrolní oddělení” při Biovetě v Ivanovicích na Hané (Dr. Rossi). Organizační začlenění Kontrolního oddělení zůstalo v rámci Biovety až do roku 1959. V tomto roce (dnem 1. 5.) bylo přejmenováno na ”Státní kontrolní laboratoř veterinárních biopreparátů” (Dr. Malhocký).

Od 1.1.1960 byla Státní kontrolní laboratoř vyčleněna z Biovety Ivanovice a zařazena jako ”Odbor kontroly veterinárních biopreparátů a léčiv” do Státního veterinárního ústavu (v rámci Státní veterinární správy) Praha.

Odbor se skládal z/ze:
- sekce kontroly biopreparátů se sídlem v Ivanovicích na Hané, kde bylo též vedení odboru,
- sekce kontroly léčiv, umístěné nejprve v objektu veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, později v objektu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství,
- detašovaného pracoviště pro Slovensko se sídlem v Nitře,
- oddělení kontroly SLAK se sídlem v Terezíně.

Po reorganizaci SVÚ a vytvoření Ústředního státního veterinárního ústavu (ÚSVÚ) byl Odbor kontroly veterinárních biopreparátů a léčiv přejmenován na ”Státní kontrolu biopreparátů a léčiv” (SKBL) a zařazen jako zálohová organizace do ÚSVÚ Praha (Dr. Malhocký).

Při reorganizaci veterinární služby v roce 1968 byl zřízen ”Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv” (ÚSKVBL) jako rozpočtová organizace, přímo řízená SVS MZVž ČSR. Umístění jednotlivých sekcí – odborů – zůstalo nadále rozmístěné ve výše uvedených lokalitách (Brno, Ivanovice, Terezín, Nitra).

Při federálním státoprávním uspořádání byl dnem 1.1.1969 z pracoviště v Nitře zřízen samostatný ”Ústav štátnej kontroly veterinárných biopreparátov a liečiv” v Nitře s pravomocí pro Slovensko, řízený přímo ŠVS MPVž SSR.

Pracoviště Ústavu (ÚSKVBL) byla v té době stále rozmístěna na různých místech tj. odbor biopreparátů v Ivanovicích, odbor léčiv v Brně (VÚVeL), odd. SLAK v Terezíně a vedení ústavu včetně ekonomického úseku v Brně na ulici tř. kpt. Jaroše, později na ulici Rokytova.

V roce 1974 byla zahájena stavba nového ústavu v Brně - Medlánkách, kde po dokončení výstavby v roce 1977 byla soustředěna všechna pracoviště ústavu a kde je ústav do dnešního dne (Dr. Malhocký, Doc.Dr. Hera).

Od 1.1.1998 byl Ústav zřízen zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů jako správní úřad.

Od 31. 12. 2007 byla působnost Ústavu jako správního úřadu s celostátní působností upravena v § 16 zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Aktualizováno Pátek, 01 Červenec 2022 10:10