logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginInformace o ochranných lhůtách PDF Tisk Email

Počínaje rokem 2022 publikujeme pro potřeby veterinárních lékařů, či chovatelů, informace o změnách registrace veterinárních léčivých přípravků, které ovlivňují ochrannou lhůtu.
Přehled je aktualizován čtvrtletně zároveň s přípravou publikace Věstníku ÚSKVBL.

 

Název VLP
Původní OL Směr (prodloužení/zkrácení) Nová OL Datum vydání rozhodnutí Datum závazného zavedení Poznámka
Trimetox 200/40 mg/ml injekční roztok Maso skotu a ovcí: 8 dnů
Maso prasat: 6 dnů
Mléko skotu: 4 dny
Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.  
Zkrácení OL pro maso skotu Skot: Maso: 6 dnů
Mléko: 4 dny
Prasata: Maso: 6 dnů
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.
 10.01.202210.07.2022 Šarže vyrobené před 10. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.

!!!!! Odebrání cílového druhu ovce !!!!   
 
Trioxyl LA 150 mg/ml injekční suspenze Maso skotu a ovci: 21 dnů
Maso prasat: 42 dnů
Mléko skotu: 96 hodin
Mléko ovcí: 120 hodin 
Prodloužení Maso: Prasata do porážkové hmotnosti 80 kg: 42 dnů
Prasata překračující porážkovou hmotnost 80 kg: 93 dnů
Ovce: 45 dnů
Skot: 92 dnů
Mléko: Skot: 216 hodin
Ovce: 168 hodin 
10.01.2022 10.07.2022 Šarže vyrobené před 10. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
Micospectone injekční roztok Maso: 14 dnů
Mléko: 48 hodin 
Prodloužení Skot: maso: 20 dnů
mléko: 72 hodin
Kozy: maso: 30 dnů
mléko: 108 hodin
Prasata: maso: 19 dní 
14.01.2022 14.04.2022 VLP dodaná z distribuce veterinářům před 14.4.2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
ADE - vit injekční roztok Bez ochranných lhůt. Prodloužení Maso: Skot: 243 dnů
Prasata: 228 dnů
Koně: 243 dnů
Ovce: 194 dnů
Kozy: 194 dnů
Králíci: 56 dnů
Skot, ovce, kozy, koně:
Mléko: 120 hodin (5 dnů) 
18.01.2022 18.07.2022 Šarže vyrobené před 18. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
UNI-TIAMULIN 2% premix pro medikaci krmiva Prasata: Maso:
Léčebná dávka: 6 dnů Preventivní dávka: 1 den
Kur domácí (brojleři):
Maso:1 den
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Krůty: Maso: 4 dny 
Maso: 6 dnů
Kur domácí (brojleři):
Maso: 1 den
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Krůty: Maso: 4 dny 
18.01.2022 18.07.2022 Šarže vyrobené před 18. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL. Odebrána OL pro preventivní dávku z důvodů úpravy dávkování.
UNI-TIAMULIN 10% perorální prášek Prasata: Maso:
Léčebná dávka: 6 dnů
Preventivní dávka: 1 den
Kur domácí (brojleři):
Maso:1 den
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Krůty: Maso: 4 dny 
Maso: 6 dnů
Kur domácí (brojleři):
Maso: 1 den
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.
Krůty: Maso: 4 dny 
18.01.2022 18.07.2022 Šarže vyrobené před 18. 7. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL. Odebrána OL pro preventivní dávku z důvodů úpravy dávkování.
Vitamine AD3E Alfasan injekční roztok Bez ochranných lhůt. Prodloužení Maso: Skot: 259 dnů
Prasata: 231 dnů
Koně: 222 dnů
Ovce, kozy: 194 dnů
Mléko: 120 hodin 
01.06.2022 06.12.2022 Šarže vyrobené před 6. 12. 2022 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
Closamectin 5 mg/ml/125 mg/ml injekční roztok pro ovceSkot: Maso: 49 dnů
Mléko: Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu, včetně doby zaprahnutí. Nepoužívat v průběhu posledního trimestru u březích jalovic, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu.    
Ovce: Maso: 28 dnů
Mléko: Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu včetně doby zaprahnutí. Nepoužívat v průběhu 1 roku před prvním bahněním u ovcí, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu.
 Maso: 28 dnů
Mléko: Nepoužívat u bahnic, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu, včetně doby zaprahnutí. Nepoužívat v průběhu 1 roku před prvním bahněním u ovcí, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu.
 20.12.2022 20.06.2023Šarže vyrobené před 20.6.2023 mohou obsahovat ještě původní informace.

!!!! Odebrání cílového druhu skot !!!!
Denagard 100 mg/ml injekční roztok pro prasataMaso: 22 dnů zkráceníMaso: 22 dnů8.2.20238.8.2023Šarže vyrobené před 8.8.2023 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
Denagard 200 mg/ml injekční roztok pro prasataMaso: 22 dnů zkráceníMaso: 22 dnů 8.2.2023 8.8.2023Šarže vyrobené před 8.8.2023 mohou obsahovat ještě informace o původní OL.
Vetrimoxin LA 150  mg/ml  injekční suspenzePrasata: Maso: 20  dnů zkráceníPrasata: Maso: 16 dnů 11.5.2023 11.11.2023Bez podmínek stahování/přelepování.
Aktualizováno Středa, 31 Květen 2023 08:33