logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Inspekce Hlášení pro sběr údajů o léčivých přípravcích Sběr údajů o použití léčivých přípravků (LP)
Sběr údajů o použití léčivých přípravků (LP) PDF Tisk Email

Na základě článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích mají všechny členské státy EU povinnost od ledna roku 2023 shromažďovat údaje o používání antimikrobních léčivých přípravků používaných u zvířat s ohledem na cílový druh zvířete a typ přípravku.

 Povinnost hlášení použití LP je upravena v § 102b zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., ve znění zákona č. 314/2022, který je novelou s platností od 1.12. 2022.

Sběr údajů o používání LP se od ledna roku 2023 týká veterinárních lékařů, kteří poskytují veterinární léčebnou a preventivní činnost v komerčních chovech u těchto druhů zvířat: skot domácí, prase domácí, kur domácí a krůta domácí.

V souladu s výše uvedenými ustanoveními budou existovat pro veterinární lékaře v zásadě tři způsoby hlášení údajů o použití antimikrobik u stanovených druhů zvířat:

a)    První možnost je využití aplikace, která bude poskytována ÚSKVBL

b)    Druhou možností je využití „ordinačních“ programů vlastněných nebo provozovaných veterinárními lékaři a

c)     Třetí možností je zmocnění třetích subjektů veterinárními lékaři k zasílání údajů, kam spadá jednak možnost využití služeb v rámci programů spravovaných třetími stranami, jako jsou stájové programy pro chovatele nebo informační systémy distributorů.

Od ledna 2023 budou mít veterinární lékaři možnost zasílat údaje o použití LP pouze prostřednictvím poslední možnosti, tj. kdy jsou údaje o použití antimikrobních léčivých přípravků u stanovených druhů zvířat zasílány na základně smlouvy mezi veterinárním lékařem a distributorem právě distributory léčivých přípravků.

Veterinární lékař má povinnost registrovat se na ÚSKVBL (Formulář pro veterinární lékaře v příloze) a prostřednictvím registračního formuláře informovat ÚSKVBL o skutečnosti, že distributor bude hlásit údaje v jeho zastoupení.

Formuláře prosím zasílejte na adresu kontaktního pracoviště uvedeného níže.

Distributor, který tuto službu veterinárním lékařům poskytuje, zasílá na ÚSKVBL potvrzení (Formulář pro distributora v příloze). Distributor zasílá údaje o použití LP stejným způsobem, tj. shodnou formou, ve stejné frekvenci, podle skladů, jako zasílá hlášení o celkových prodejích VLP. Podrobné informace jsou uvedeny v příručce (v příloze) – Příručka pro distributory – hlášení o použití LP v zastoupení veterinárního lékaře (VL).

Číselník druhů a kategorií zvířat najdete mezi ostatními daty VLP ke stažení ve formátu CSV zde:  Data VLP ke stažení (uskvbl.cz).

 

 

Kontaktní pracoviště pro hlášení o použití LP:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Odbor inspekce

e – mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

 Co-funded by    European health and Digital Executive Agency (HADEA),

HADEA.A – Health and Food

A.2 – EU4Health/SMP Food

   ASU_Czvet data call – SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA, project No. 101103146 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Distributoři seznam - použití LP, web.docx)Seznam distributorů zapojených do hlášení k 2.1.2024[Distributoři LP, kteří nabízí veterinářům službu hlášení o použití LP v jejich zastoupení]12 Kb
Stáhnout tento soubor (Formulář pro registraci - distributor.docx)Formulář pro registraci - distributor.docx[Formulář pro registraci distributora na ÚSKVBL k hlášení o použití LP veterinářem]96 Kb
Stáhnout tento soubor (Formulář pro registraci - veterinární lékař.docx)Formulář pro registraci - veterinární lékař[Formulář pro registraci provozovate, osoby oprávněné poskytovat veterinární péči]98 Kb
Stáhnout tento soubor (Prirucka_distributori_hlaseni_v_zastoupeni_veterinarni_lekari_pouziti_V_07.pdf)Příručka - distributoři v zastoupení veterinárního lékaře.[Návod pro distributory léčiv ke způsobu hlášení použití LP v zastoupení veterinárního lékaře.]475 Kb
Stáhnout tento soubor (Vykaz_spotreby_VLP_Vet_prazdny.xlsx)Výkaz hlášení použití LP - MS Excel[Tento soubor slouží pro distributory k hlášení použití LP v zastoupení veterinárního lékaře]15 Kb