logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginData VP ke stažení PDF Tisk Email

Tato stránka poskytuje ke stažení seznam všech registrovaných VP, jejich vlastností a souvisejících vazeb a číselníků prostřednictvím jednotlivých soborů ve formátu CSV v kódování UTF-8 (textový formát Comma Separated Values editovatelný např. prostřednictvím aplikace MS Excel apod.). Soubory obsahují veškerá data využívaná k vyhledávání a zobrazení informací o aktuálně schválených VP na těchto webových stránkách zde.

 

Seznam přípravků - reg_vp.csv

drug_form Léková forma
strength Síla
units Jednotky
registration_date Datum registrace
verdict_holder Držitel rozhodnutí
indication_restriction Indikační omezení
pi ID Příbalové Informace
pi_covers PI = Obaly
r_modify_date Datum poslední změny
registration_numberRegistrační číslo
boundary_preparationHraniční přípravek
launch_countryZemě uvedení do oběhu
launch_euByl již uveden do oběhu v EU
launch_eu_not Nebyl ještě uveden do oběhu v EU
pp_definedOchranná lhůta
preparation_subtypePodskupina přípravku
preparation_typeTyp přípravku
procedure_type Typ postupu
preparation_id ID přípravku
name Název
pi_ext PI přípona
pi_modify_date Poslední změna PI
pi_covers_ext PI = Obaly přípona
pi_covers_modify_date

Poslední změna PI = Obaly

 

Seznam vazeb zemí uvádění do oběhu - reg_vp_launch_country.csv

launch_country Země uvedení do oběhu
indexIndex záznamu
preparation_idID přípravku
 
package_size Velikost balení
package_size_amount Množství
package_size_count Počet
package_size_units Jednotky
package_case_material Materiál
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Seznam vazeb ochranných lhůt - reg_vp_pp.csv

pp_notice Upozornění OL
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku
 
medicinal_substance Léčivá látka
medicinal_substance_unitsLéčivá látka - jednotky
medicinal_substance_amountLéčivá látka - množství
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku
 

Seznam vazeb druhů zvířat - reg_vp_tribe.csv

target_tribe Druh zvířete
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Číselník Stav schvalování - regc_vp_approving_status.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Léková forma -
regc_vp_drug_form.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny

Číselník Držitel rozhodnutí - regc_vp_holder.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
phone Telefon
fax Fax
email Email
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
country Země

Číselník Ochranná lhůta - regc_vp_pp.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Stav žádosti -
regc_vp_proceeding_status.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Typ žádosti -
regc_vp_proceeding_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Výrobce -
regc_vp_producer.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
phone Telefon
fax Fax
email Email
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
country Země


Číselník Skladování - regc_vp_storage.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Číselník Látky -
regc_vp_substance.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
form Forma
medicinal Látka
subsidiary Pomocná látka


Číselník Cílové druhy zvířat - regc_vp_target_tribe.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
parent_key ID nadřazené druhu
target_tribe_web Cílový druh zvířat pro web
non_foodNepotravinové

Číselník Typ přípravku - regc_vp_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny