logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginProhlášení o přístupnosti aplikace VLP PDF Print E-mail

Za účelem zpřístupnění základních informací o veterinárních léčivých přípravcích (VLP) pro odbornou i laickou veřejnost ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV (ÚSKVBL) zveřejňuje aktuální vybrané informace o veterinárních léčivých přípravcích prostřednictvím stránek „Aktuálně registrované VLP“ (zde) začleněných do svého stávajícího webového portálu www.uskvbl.cz, a prostřednictvím mobilních aplikací „Veterinární léčivé přípravky“ pro platformu Android a iOS distribuovaných prostřednictvím oficiálních obchodů Google Play (zde) a Apple App Store.

Forma uveřejňovaných informací o veterinárních léčivých přípravcích v rámci aplikací VLP se řídí Zákonem č. 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o veterinárních léčivých přípravcích jsou poskytovány v rámci aplikací VLP prostřednictvím formulářů obsahujících hlavní data přípravků, a prostřednictvím přiložených dokumentů SPC a příbalových informací. Výjimečně u některých přípravků nemusí být dokumenty SPC nebo příbalových informací dostupné z historických důvodů při vzniku dat (nejedná se o chybu aplikace). Zobrazení informací pomocí formulářů mobilních aplikací může obsahovat některá omezení vyplývající z jejich specifického zobrazení na mobilních zařízeních, v takovém případě může uživatel použít zobrazení informací pomocí výše uvedených webových stránek, a využít všech standardních funkcí poskytovaných webovými prohlížeči, nebo si informace dohledat v obsahu dokumentů SPC a příbalových informací.

Soubory dokumentů SPC a příbalových informací jsou zveřejňovány ve formátu PDF nebo DOC (DOCX), a k jejich zobrazení je zapotřebí mít správně instalovaný software třetích stran umožňující zobrazení uvedených formátů, např. od společností Adobe nebo Microsoft. Aby zobrazení souborů fungovalo správně, musí být software pro jejich prohlížení správně nakonfigurován (musí být nastaveno otevírání souborů uvedených typů v daném software). Podrobnosti o potřebných aplikacích a jejich instalaci a konfiguraci pro jednotlivé platformy naleznete na webových stránkách jejich výrobců. Pro všechny formáty existují pro jejich prohlížení bezplatné verze software, a to pro všechny výše uvedené platformy. Způsob spouštění těchto aplikací a zobrazení dokumentů v těchto aplikacích, je plně v kompetenci jejich výrobců, a aplikace VLP toto nemůže nijak ovlivnit.

Toto prohlášení o přístupnosti aplikace VLP může být aktualizováno. Případné změny prohlášení budou zveřejněny na této webové stránce. Všechny změny jsou účinné ihned po jejich zveřejnění.

V případě nejasností se obracejte na vlastníka aplikace:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Se sídlem: Hudcova 56a, 621 00 Brno, IČO: 00019453
Datová schránka ID: ra7aipu, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon: +420 541 518 210